header banner
Default

"Achel VV is de titelfavoriet in reeks zonder zwakke broertjes", was de eerste observator van de provincie


Table of Contents

  Volgt Achel Zepperen-Brustem op als kampioen in eerste provinciale? — © Karel Hemerijckx

  Achel VV is de titelfavoriet en er zijn dit seizoen geen zwakke broertjes in de reeks. Dat is de conclusie van onze ‘watcher’ van eerste provinciale voor de start van het nieuwe seizoen. Hij ziet in Turkse Rangers, Bree-Beek, KVK Beringen en mogelijk ook Park de belangrijkste titelconcurrenten van Achel. Onze prognose.

  Jos Castermans

  Sources


  Article information

  Author: Mark Nichols

  Last Updated: 1703419204

  Views: 800

  Rating: 3.9 / 5 (112 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mark Nichols

  Birthday: 1924-11-21

  Address: 071 Kevin Branch Apt. 439, Jennaville, HI 95025

  Phone: +4636813415559150

  Job: Artificial Intelligence Specialist

  Hobby: Embroidery, Stargazing, Kite Flying, Fishing, Sailing, Card Collecting, Hiking

  Introduction: My name is Mark Nichols, I am a steadfast, Open, Colorful, radiant, expert, welcoming, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.