header banner
Default

Belge Tarama ve Yazıcı Tarama Yöntemleri


Table of Contents

  Belge tarama işlemleri, yazıcılardan yapılan işlemlerdir. Taranacak olan evrak cihaza yerleştirilerek, bilgisayar bağlantısı kullanılarak tarama gerçekleştirilir.

   Belge Nasıl Taranır?

   Bilgisayarlarla birlikte kullanılan çok farklı cihazlar bulunuyor. Yazıcılar her iş yerinde olan cihazlardan biridir. Yazıcıların birçok fonksiyonu bulunuyor. Özellikle evrak yazdırma konusunda işlem yapılabilen bir cihaz türüdür. Kişiler aynı zamanda belgelerin nasıl taranacağını ve bilgisayara aktarılacağını da araştırabiliyor. Yazıcılar üzerinden belge tarama işlemleri de yapılabiliyor. Öncelikle yazıcı cihazlarına taranacak olan belgenin yerleştirilmesi gerekiyor.

   Yazıcıların üzerinde bulunan tarama tuşuna basılarak, evrak tarama işlemleri başlatılır. Yazıcılar hangi bilgisayar veya bilgisayarlara bağlıysa, bilgisayarlara taranan evrak iletilir. Tarama yapılan belgeler bilgisayara pdf dosyası olarak kaydedilir. Kişiler belgeleri yazarak vakit kaybetmeden, tarama işlemi yaparak bilgisayarlarına kaydedebiliyor. Kaydedilen evraklar mail yoluyla veya başka iletişim yollarıyla kişilere aktarılabiliyor.

   Yazıcıdan Tarama İşlemi Nasıl Yapılır?

   Yazıcı cihazlarından tarama işleminin nasıl yapılacağı pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Yazıcılar hem yazma hem de tarama özelliğine sahip cihazlardır. Kişiler öncelikle tarama yapacağı belgeyi hazırlamalı ve cihaz içerisine yerleştirmelidir. Yazıcılara yerleştirilen belgeler, yapılacak olan işlemlerle taranabilir.

   Genellikle yazıcı cihazlarının üzerinde tarama düğmeleri bulunur. Evrak yerleştirildikten sonra tarama tuşuna basılarak, tarama işlemleri başlatılabilir. Bilgisayar tarafından da gerekli kontroller sağlanarak, tarama yapıp yapmadığı kontrol edilir. Genellikle tarama işlemleri sonuçlandığında bilgisayar bir uyarı verir. Uyarıya istinaden taranan dosya, bilgisayara aktarılır.

  Sources


  Article information

  Author: Maria Oneill

  Last Updated: 1703663282

  Views: 1181

  Rating: 4.5 / 5 (71 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Maria Oneill

  Birthday: 1918-11-12

  Address: 32567 Rodriguez Fort Apt. 391, West Christopherburgh, NM 89909

  Phone: +4039100810513510

  Job: Tour Guide

  Hobby: Mountain Climbing, Tennis, Skateboarding, Painting, Camping, Playing Piano, Photography

  Introduction: My name is Maria Oneill, I am a radiant, multicolored, honest, expert, daring, fearless, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.