header banner
Default

De nieuwe cryptovaluta biedt beloningen aan gebruikers die een oogbalscan uitvoeren om aan te tonen dat ze mens zijn


Gratis tokens

Bewijzen dat je mens bent en geen AI. Dat is wat het nieuwe Worldcoin wil controleren door middel van een oogbalscan voor gebruikers. Mensen die zich aan de scan onderwerpen worden beloond met 25 tokens, omgerekend ongeveer 46 euro.

Aspirant-gebruikers kunnen langs bij een zogenoemde 'orb', een zilveren bol ter grootte van een bowlingbal waarmee je ogen worden gescand. Daarna kunnen ze de app van Worldcoin downloaden, met de beloning al in hun digitale portemonnee, schrijft de Britse krant The Guardian.

Gebruikers die hun 'menselijkheid hebben bewezen' krijgen ook een 'World ID'. Dat geldt als digitaal bewijs dat het om een 'echt en uniek persoon' gaat.

Privacy

VIDEO: Why Does OpenAI Want To Scan Your Eye?
Crypto Viewing

De oprichter van Worldcoin, ook de man achter OpenAI dat bekend is door ChatGPT, Sam Altman heeft verzekerd dat de privacy van gebruikers wordt beschermd. Hoe dat wordt gewaarborgd, moet nog blijken.

Worldcoin zegt de eerste crypto te zijn die gratis en globaal beschikbaar wordt gesteld voor 'echte' mensen. Gebruikers kunnen met de app betalen, geld overmaken en aankopen doen.

De app werd gisteren gelanceerd. Twee miljoen gebruikers uit 33 verschillende landen zouden zich hebben aangemeld voor de app én oogbalscan.

Meedoen aan het RTL Nieuwspanel?

VIDEO: ChatGPT boss launches eyeball scanning crypto project - BBC News
BBC News

Van kabinet tot koningshuis, van geld tot gezondheid: in het RTL Nieuwspanel kun jij meepraten over welke kant Nederland op moet. Laat je stem horen! Aanmelden kan hier. 

Sources


Article information

Author: Alexander Wolf

Last Updated: 1702633561

Views: 775

Rating: 4 / 5 (62 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alexander Wolf

Birthday: 1945-06-21

Address: 9911 Joseph Rue, Christopherburgh, WI 36087

Phone: +4520813729330154

Job: Taxi Driver

Hobby: Aquarium Keeping, DIY Electronics, Singing, Quilting, Running, Meditation, Cooking

Introduction: My name is Alexander Wolf, I am a Determined, capable, important, resolute, dear, courageous, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.