header banner
Default

Het aantal tweets dat dagelijks door Twitter kan worden gelezen, is beperkt


6000 tweets

Gebruikers van Twitter kunnen tijdelijk maximaal 6000 berichten per dag lezen. Bereik je dat maximum, dat zie je daarna geen tweets meer.

De grens van 6000 berichten geldt voor 'geverifieerde accounts'. Dit zijn accounts met een Twitter Blue-abonnement. Niet-geverifieerde accounts kunnen nog maar 600 berichten per dag lezen, en voor niet-geverifieerde accounts die kortgeleden zijn aangemaakt is het zelfs 300.

Musk liet later op de dag weten dat die aantallen 'binnenkort' omhoog gaan naar 8000, 800 en 400.

Veel gebruikers meldden vandaag dat ze de melding 'rate-limit exceeded' te zien kregen.

Eerder vandaag kampte Twitter ook met een wereldwijde storing, maar het is niet duidelijk of er een link is met deze maatregel.

Tijdelijke noodmaatregel

VIDEO: Twitter beperkt de dagelijkse berichten die gebruikers kunnen bekijken
CBS News

Twitter-baas Elon Musk heeft de limieten tijdelijk ingesteld als maatregel tegen 'extreme niveaus van data-scraping en systeemmanipulatie'. Data-scraping betekent het automatisch informatie van de site halen en analyseren.

Volgens Musk zijn er honderden organisaties die 'op een extreem agressieve manier' data van Twitter scrapen. Eerder klaagde de Twitterbaas al over AI-bedrijven, zoals ChatGPT-bouwer OpenAI, omdat die op grote schaal data van Twitter zouden halen om hun taalmodellen te trainen. Die praktijken leiden volgens Musk tot grote drukte op het platform waardoor de dienstverlening voor reguliere gebruikers in het gedrang komt.

Lees ook: Niet ingelogd? Dan kan je op Twitter geen tweets meer zien

Gisteren maakte Twitter het al onmogelijk voor mensen die niet zijn ingelogd om berichten te lezen. Dit is volgens Musk een 'tijdelijke noodmaatregel' om de 'plundering van data' tegen te gaan. Wie een link van een tweet aanklikt, wordt naar de beginpagina doorgeleid.

Commentaar

VIDEO: What Are The FIRST Tweets On Twitter? (ANSWERED!)
Timeworks

De aankondiging van Musk wordt niet positief ontvangen door gebruikers. Zo wordt de rijkste man op aarde verweten de maatregel te gebruiken om mensen te dwingen het betaalde Twitter Blue abonnement aan te schaffen. Ook zeggen gebruikers dat Musk 'het niet aan kan' om het sociale medium te onderhouden.

In Engeland en Nederland zijn inmiddels de hashtags RIP Twitter en Twitterdown trending.

Lees ook: 'Twitter-rivaal van Instagram mogelijk volgende maand al online'

Sources


Article information

Author: Katherine Miller

Last Updated: 1704096842

Views: 685

Rating: 4.2 / 5 (76 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Katherine Miller

Birthday: 2001-10-03

Address: 526 Michael Fort Suite 898, New Jerryland, MS 32972

Phone: +4282160001665798

Job: Chemist

Hobby: Card Collecting, Poker, Mountain Climbing, Scuba Diving, Cycling, Robotics, Sailing

Introduction: My name is Katherine Miller, I am a artistic, resolved, Colorful, honest, forthright, Adventurous, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.