header banner
Default

Dent coin nedir? Nereden alınır?


Table of Contents

  Dent coin, dünyadaki mobil veri endüstrisini alt üst etmeyi vaadeden bir kripto para birimidir.

  Dent coinin bağlı olduğu DENT Wireless Limited şirketinin amacı, herhangi birinin Ethereum blockchain’i aracılığıyla veri satın almasına, bağış yapmasına ve satmasına izin vererek mobil verileri özgürleştirmektir.

  DENT COİN NE İÇİN KULLANILIR?

  Dent, mobil veri paketleri için ödeme yapmak ve ödeme almak için veya kripto para birimi borsalarından birini kullanarak itibari para ile değiştirilebilmek için kullanılabilir.

  DENT NASIL SATIN ALINIR?

  Dent coin, Binance üzerinden birden çok işlem çifti aracılığıyla alınabilir. Binance dışında Kucoin ve IDEX'den satın alınabilir.

  Sources


  Article information

  Author: Robert Conley

  Last Updated: 1703140203

  Views: 548

  Rating: 4.8 / 5 (62 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Robert Conley

  Birthday: 1946-01-10

  Address: 8536 Jordan Heights, Destinyfort, IA 20430

  Phone: +4053643149063663

  Job: Librarian

  Hobby: Beekeeping, Basketball, Surfing, Raspberry Pi, Wine Tasting, Crochet, Writing

  Introduction: My name is Robert Conley, I am a multicolored, sincere, rich, radiant, enterprising, Determined, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.